KONŠTRUKCIE

  • Návrh zdvihu, spúšťania, otáčania konštrukcií a ich častí.
  • Riešenia pre multifunkčné využitie miestností, predeľovacie, zasúvacie, zatemňovacie konštrukcie, inteligentné riadenie konštrukčných prvkov
  • Výrobu konštrukcií a ich častí, komponentov pre elektronizáciu procesov riadenia.
  • Všetko čo navrhneme a vyrobíme taktiež namontujeme.